กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านมวงโป้ สพป.ขอนแก่น เขต 1     banmuangpo School  หน้าแรก


โรงเรียนบ้านม่วงโป้

 

โรงเรียนบ้านม่วงโป๊ โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนบ้านม่วงโป้

จิตอาสา คือพลัง

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสา คือพลัง
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
   
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      13 คน

สถิติเดือนนี้:   256 คน

สถิติปีนี้:        4587 คน

สถิติทั้งหมด: 6138 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

ประวัติโรงเรียนบ้านม่วงโป้

          โรงเรียนบ้านม่วงโป้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๑๙ ตั้งอยู่บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๒๓ ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยนายนิล บุญฤาชา เป็นครูใหญ่คนแรก ประวัติความเป็นมา ก่อนดำเนินการก่อตั้งนักเรียนทั้งหมดได้ไปเข้าเรียนที่บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก นายเข็ม กาสีชา ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น พร้อมด้วยคณะกรรมการและชาวบ้านม่วงโป้เห็นความลำบากของลูกหลาน จึงขออนุญาตตั้งโรงเรียนในวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๘ และได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ ในวันที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยชาวบ้านได้พร้อมใจกันสละทุนทรัพย์สมทบร่วมกับ นายนิล บุญฤาชา ซื้อที่ดินทางด้านตะวันตกของหมู่บ้านพื้นที่ ๑๓ ไร่ ๘๙ ตารางวา    ราคา ๘,๘๐๐ บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และได้รับอนุญาตให้แยกโรงเรียนบ้านม่วงโป้เป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

          วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่ดินจำนวน ๑๓ ไร่ ๘๙ ตารางวา ก่อสร้างอาคารชั่วคราว ขนาด       ๘ X ๑๕ เมตร ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ต่อมาถูกวาตภัยพัดเสียหาย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓

          ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบองค์การ อ.๑/๒ ราคา ๖๐,๐๐๐ บาท      (หกหมื่นบาทถ้วน)

          ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนหลังเดิมที่ถูกวาตภัย จำนวน ๖๓,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) จำนวน ๒ ห้องเรียน

          ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ก ราคา ๕๒๘,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.๑ ฉ ทั้ง ๒ หลัง จำนวน ๗ ห้องเรียน

          ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๒/๒๖ ราคา ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากงบประมาณพัฒนาชนบท และก่อสร้างหอกระจายข่าว รา ๑๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่ ราคา ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๓ จำนวน ๒ ชุด ๖ ถัง ราคา ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด ๔ X ๑๕ เมตร ราคา ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่น               ห้าพันบาทถ้วน) ใช้ประโยชน์สำหรับโรงอาหารด้วยเงินบริจาค

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สร้างสนามเซปักตะกร้อ ขนาด ๕ X ๑๔ เมตร ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)    ด้วยเงินบริจาค

          ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ สร้างสนามวอลเลย์บอล ขนาด ๑๐.๕๐ X ๒๑.๕๐ X ๐.๐๕ ตารางเมตร พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ราคา ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยเงินบริจาค

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน และได้รับบริจาคให้สร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศเหนือ และก่อสร้างเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้านทิศตะวันออกเหลือเฉพาะตาข่ายกั้นด้านบน

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับจัดสรรห้องปฏิบัติการภาษาและห้องวิทยาศาสตร์

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรับปรุง ซ่อมแซมฐานเสาธงชาติสวนหย่อมอาคารชั่วคราว ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท              (สองหมื่นบาทถ้วน)

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๐ จำนวน ๔ ที่ ราคา ๑๖๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาถ้วน)

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ปรับถมดินสระน้ำ ปูกระเบื้องห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน ๒ หลัง ๗ ห้อง ทาสีรั้ว ติดตาข่ายรั้วทิศเหนือ

          ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ก่อสร้างอาคารห้องสมุด โดยเงินบริจาค จำนวน ๔๐,๒๐๐ บาท (สี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ปรับปรุงขยายโรงอาหารด้วยเงินบริจาค จำนวน ๒๘,๗๒๓ บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)

          ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับจัดสรรแปรญัตติปูกระเบื้องหน้าอาคารเรียน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท                   (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

          ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับงบสนับสนุนจากเทศบาลตำบลสาวะถี จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อเติมหลังคากันแดดหน้าห้องธุรการ

          ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕ X ๑๘๐ เมตร ด้วยเงินบริจาค จำนวน ๙๗,๕๐๐ บาท    (เก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

          ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สร้างส้วม ๒ ที่ ติดห้องอำนวยการ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

          ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรับปรุง ซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนจากกระเบื้องเป็นหลังคาเหล็กทั้ง ๓ หลัง ราคา ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

          ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่อมแซมบ้านพักครูงบประมาณ ๑๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

          ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำรั้วคอนกรีตด้านทิศใต้ จำนวน ๑๒ ช่อง ช่องละ ๒.๕๐ เมตร

          ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นางอรสา นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ระดมทรัพยากรในการปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ดังนี้

๑. ได้รับงบประมาณสนับสนุนการสร้างห้องส้วม จำนวน ๑๐ ที่ จากกลุ่มวีโก้ไทยแลนด์ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๒. ระดมทรัพยากรจัดทำผ้าป่า งานวันก่อตั้งโรงเรียนเพื่อจัดทำโครงหลังคาลานอเนกประสงค์ จำนวน ๒ ห้อง ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สูง ๖ เมตร จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. ต่อเติมห้องสมุดโรงเรียนบ้านม่วงโป้ เพิ่มอีก ๒ ห้อง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๓ เมตร      ด้วยเงินกองทุน จี เอฟ สร้างปัญญา จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๔. คณะครูโรงเรียนบ้านม่วงโป้ บริจาคสร้างโรงจอดรถ จำนวน ๓ ห้อง จอดได้ ๖ คัน จำนวนเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และเงินบริจาคจากแม่ค้า จำนวน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)       รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

           ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ดังนี้

๑. ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๒/๒๖ โดยใช้เป็น อาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล งบประมาณ ๑๔๙,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) แล้วเสร็จวันที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. โรงเรียนระดมทรัพยากรในวันทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนได้รับงบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) นำไปต่อเติมโครงหลังคาลานอเนกประสงค์ มุงหลังคาเวที แล้วเสร็จวันที่ ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓

           ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ดังนี้

๑. ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ก งบประมาณ ๑๐๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) แล้วเสร็จวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒. ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๔/๒๖ อาคาร ๔ ห้องเรียน         (ใต้ถุนโล่ง) งบประมาณ ๒,๑๒๑,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) แล้วเสร็จวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓. ปรับปรุง ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น จากการระดมทรัพยากรบริจาคจากคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

นายนิล บุญฤาชา

ครูใหญ่

๒๕๑๙ – ๒๕๓๐

นายวิสุทธิ์ กองจันทร์ดี   

อาจารย์ใหญ่    

๒๕๓๐ – ๒๕๓๒

นายผัน สีสุกอง

อาจารย์ใหญ่    

๒๕๓๔ – ๒๕๓๔

นายปัญญา รอดแพง

อาจารย์ใหญ่

๒๕๓๔ – ๒๕๓๗

นายสุวิทย์ เที่ยงภักดิ์

อาจารย์ใหญ่

๒๕๓๗ – ๒๕๔๑

นายสมอาง ชิดเชื้อ

อาจารย์ใหญ่

๒๕๔๑ – ๒๕๔๒

ว่าที่ร้อยตรีเอกราช อุปศรี

อาจารย์ใหญ่

๒๕๔๒ – ๒๕๔๗

นายปฐมินทร์ ดาวษาวะ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๒๕๔๗ – ๒๕๕๑

นายดำรงศักดิ์ ชินแสง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๒๕๕๑ – ๒๕๕๓

๑๐

นายวรศิลป์ นิลเขต

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

๑๑

นายอุทัย คงอุ่น

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๒๕๕๕ – ๒๕๕๗

๑๒

นายปฐมินทร์ ดาวษาวะ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

๑๓

นางอรสา นามบิดา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

๒๕๖๑ – ปัจจุบัน

 

เขตบริการ  บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๒๓, บ้านโนนกู่ หมู่ที่ ๕ และ หมู่ที่ ๒๔     

ระดับชั้นที่เปิดการเรียนการสอน   อนุบาลปีที่ ๒ – ประถมศึกษาปีที่  ๖ 

สภาพชุมชน           สภาพชุมชนโดยรอบ  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และรับจ้างทั่วไป

ปรัชญาของโรงเรียน      มีความรู้ คู่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียน          ม่วง - เหลือง

อักษรย่อของโรงเรียน     ม.ป.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน     ต้นคูน  

 

 

 

 
 
 
1).
ดูขนาดภาพจริง
2).
ดูขนาดภาพจริง
3).
ดูขนาดภาพจริง
4).
ดูขนาดภาพจริง
5).
ดูขนาดภาพจริง
6).
ดูขนาดภาพจริง
7).
ดูขนาดภาพจริง
8).
ดูขนาดภาพจริง
9).
ดูขนาดภาพจริง
10).
ดูขนาดภาพจริง
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่